Znajdź logopedę i umów wizytę online

Terapia braku mowy - AAC

Terapia AAC

AAC (Augmentative and Alternative Communication) to różnorodne działania podejmowane w celu udzielenia pomocy w porozumiewaniu się osobom nie mówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Jest to całościowe podejście do komunikacji, daje szansę osobom nie mówiącym lub mówiącym w ograniczonym zakresie na nawiązanie kontaktu z partnerem, otoczeniem.

Wśród użytkowników AAC wyróżnić możemy:

  • osoby rozumiejące mowę werbalną, ale nie mogące mówić,
  • osoby, u których rozumienie dźwięków mowy, identyfikacja treści wyrazów jest zaburzona, muszą nauczyć się rozumienia treści mowy i znaków,
  • osoby posługujące się mową werbalną, ale wyrazistość ich wypowiedzi jest mocno ograniczona.

Stosując terapię w oparciu o AAC pacjent ma możliwość podejmowania decyzji, stawiania pytań i udzielania odpowiedzi, może być odbiorcą i nadawcą komunikatów. Użytkownikami wspomagających sposobów porozumiewania się są osoby słyszące, ale nie potrafiące nauczyć się mowy lub te, u których mowa nie rozwija się o czasie. Komunikacji alternatywnej lub wspomagającej przypisujemy rolę wyzwalającą i torującą rozwój języka i mowy. Komunikacja wspomagająca stosowana jest w przypadku osób, które nie mogą mówić na tyle wyraźnie, aby otoczenie zrozumiało ich komunikat. Komunikacja alternatywna jest metodą porozumiewania używaną zamiast mowy.

Terapia braku mowy – AAC wykorzystuje różnorodne metody pracy w oparciu o:

  • znaki graficzne – piktogramy, obrazki, symbole,
  • znaki manualne – gesty,
  • znaki przestrzenno-dotykowe - mieszczą się tu tzw. bodźce sygnałowe, czyli przedmioty.

Jak zamówić konsultację logopedyczną na Platformie Toker

Specjaliści o Platformie Toker

image description
Platforma Logopedyczna Toker to produkt innowacyjny, wychodzący naprzeciw potrzebom Logopedów, pacjentów i ich rodzin...

... Zajęcia mogą być prowadzone bez wychodzenia z domu , co nie jest bez znaczenia jeżeli najbliższy terapeuta znajduje się w znaczącej odległości. W wielu przypadkach również obecność terapeuty powoduje stres u Pacjenta.

Platforma zawiera setki ćwiczeń logopedycznych do wykorzystania przez logopedę jednak tylko umiejętny ich dobór oraz weryfikacja przez logopedę pod kątem konkretnego pacjenta pozwoli osiągnąć sukces w terapii.
Prof dr hab. Zbigniew Tarkowski patolog mowy, twórca i kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy AM w Lublinie oraz wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Turystyki w Kielcach. Założyciel i prezes Fundacji Orator.
image description
Stworzenie Platformy TOKER jest wyjściem naprzeciw potrzebom pacjenta i opiekuna /rodziny. Daje możliwość zaprogramowania i monitorowania przebiegu terapii. Ćwiczenia są wykonywane przez pacjenta / dziecka w domu, a logopeda ma możliwość sprawdzania wykonania ćwiczenia i oceny jego efektów. Dr Tatiana Lewicka Neurologopeda, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach
image description
Platforma Toker to najlepszy przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu terapii logopedycznej. Prezentowane tu możliwości są uniwersalnymi narzędziami służącymi osobom w każdym wieku, w celu usuwania większości problemów w zakresie mowy. Proponowana przez Platformę Toker forma spotkań z terapeutą, zarówno osobistych, jak i on line, służy komfortowi i systematyczności terapii. Pacjenci oprócz kontaktu ze specjalistą otrzymują dostęp do ćwiczeń wykonywanych na zajęciach z możliwością ponownego odtworzenia ich demonstracji oraz kontroli wykonana za pomocą wirtualnego lustra. Obok szerokiej bazy ćwiczeń Platforma proponuje ciekawe gry logopedyczne dla najmłodszych . Stanową one cenne uzupełnienie terapii oraz posiadają wiele walorów edukacyjnych. Zapoznanie się z możliwościami Platformy Toker warto polecić specjalistom, którzy kładą nacisk na ciągły rozwój zawodowy i wzbogacają swój warsztat o nowe metody i ćwiczenia prowadzące do podniesienia efektywności prowadzonej przez nich terapii. dr Danuta Sowińska Logopeda, oligofrenopedagog
image description
Platforma Toker to genialne narzędzie wykorzystywane w pracy logopedycznej oraz znakomity przykład rozwoju telerehabilitacji w Polsce. Stanowi gruntowną pomoc dla logopedy jako terapeuty oraz jest źródłem swoistego komfortu dla pacjenta jako osoby wykonującej pracę nad samym sobą. Oktawia Czechowska Dyplomowany logopeda i audiolog
image description