Znajdź logopedę i umów wizytę online

Terapia mutyzmu

Terapia mutyzmu

Mutyzm- to uwarunkowana psychologicznie niemożność posługiwania się mową, przy zachowanym rozumieniu mowy. Zaburzenie to dotyczy dzieci, które mówiły i mają sprawny aparat mowy, nie wykazują uszkodzeń ośrodków mózgowych mowy. Autyzm może być całkowity lub częściowy, może być wybiórczy – pojawiać się może w określonych sytuacjach lub dotyczyć może określonych osób.

Terapia obejmuje osobę dotkniętą mutyzmem i bliskie jej osoby, terapia mutyzmu zmierza do zwiększenia poczucia własnej wartości pacjenta, pokonania przez niego lęku przed mówieniem. W trakcie terapii nie należy wartościować zachowań dziecka, należy je akceptować. W terapii mutyzmu dążymy do zrozumienia przeżyć dziecka, co pozwoli na uzyskanie dobrego kontaktu z dzieckiem.

    Terapia przebiega wg następujących etapów:

  • obserwacja relacji dziecka z jego bliskimi,
  • nawiązanie pozytywnego, niewerbalnego kontaktu z dzieckiem,
  • stworzenie bezpiecznych ram kontaktu i komunikacji,
  • zastosowanie metod rozhamowujących mówienie – wykorzystuje się do tego celu wierszyki, wyliczanki, rymowanki, wspólne opowiadanie obrazków, udzielanie przez dziecko odpowiedzi na pytania zadawane przez terapeutę.

Jak zamówić konsultację logopedyczną na Platformie Toker

Specjaliści o Platformie Toker

image description
Platforma Logopedyczna Toker to produkt innowacyjny, wychodzący naprzeciw potrzebom Logopedów, pacjentów i ich rodzin...

... Zajęcia mogą być prowadzone bez wychodzenia z domu , co nie jest bez znaczenia jeżeli najbliższy terapeuta znajduje się w znaczącej odległości. W wielu przypadkach również obecność terapeuty powoduje stres u Pacjenta.

Platforma zawiera setki ćwiczeń logopedycznych do wykorzystania przez logopedę jednak tylko umiejętny ich dobór oraz weryfikacja przez logopedę pod kątem konkretnego pacjenta pozwoli osiągnąć sukces w terapii.
Prof dr hab. Zbigniew Tarkowski patolog mowy, twórca i kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy AM w Lublinie oraz wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Turystyki w Kielcach. Założyciel i prezes Fundacji Orator.
image description
Stworzenie Platformy TOKER jest wyjściem naprzeciw potrzebom pacjenta i opiekuna /rodziny. Daje możliwość zaprogramowania i monitorowania przebiegu terapii. Ćwiczenia są wykonywane przez pacjenta / dziecka w domu, a logopeda ma możliwość sprawdzania wykonania ćwiczenia i oceny jego efektów. Dr Tatiana Lewicka Neurologopeda, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach
image description
Platforma Toker to najlepszy przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu terapii logopedycznej. Prezentowane tu możliwości są uniwersalnymi narzędziami służącymi osobom w każdym wieku, w celu usuwania większości problemów w zakresie mowy. Proponowana przez Platformę Toker forma spotkań z terapeutą, zarówno osobistych, jak i on line, służy komfortowi i systematyczności terapii. Pacjenci oprócz kontaktu ze specjalistą otrzymują dostęp do ćwiczeń wykonywanych na zajęciach z możliwością ponownego odtworzenia ich demonstracji oraz kontroli wykonana za pomocą wirtualnego lustra. Obok szerokiej bazy ćwiczeń Platforma proponuje ciekawe gry logopedyczne dla najmłodszych . Stanową one cenne uzupełnienie terapii oraz posiadają wiele walorów edukacyjnych. Zapoznanie się z możliwościami Platformy Toker warto polecić specjalistom, którzy kładą nacisk na ciągły rozwój zawodowy i wzbogacają swój warsztat o nowe metody i ćwiczenia prowadzące do podniesienia efektywności prowadzonej przez nich terapii. dr Danuta Sowińska Logopeda, oligofrenopedagog
image description
Platforma Toker to genialne narzędzie wykorzystywane w pracy logopedycznej oraz znakomity przykład rozwoju telerehabilitacji w Polsce. Stanowi gruntowną pomoc dla logopedy jako terapeuty oraz jest źródłem swoistego komfortu dla pacjenta jako osoby wykonującej pracę nad samym sobą. Oktawia Czechowska Dyplomowany logopeda i audiolog
image description