Znajdź logopedę i umów wizytę online

Terapia opóźnionego rozwoju mowy

Terapia opóźnionego rozwoju mowy

Samoistny opóźniony rozwój mowy (SORM) obejmuje dzieci, szczególnie dotyczy dzieci w wieku miedzy 3 a 5 rokiem życia, z reguły dzieci z tym problemem mówią mało lub wcale. Jeśli posługują się mową werbalną to ich słownictwo jest ubogie, komunikaty są mało rozbudowane, zdania proste, gramatycznie nieprawidłowo zbudowane, artykulacja zaburzona. Dzieci dotknięte tym problemem rozumieją polecenia, nie wykazują zaburzeń słuchu.

    Terapia opóźnionego rozwoju mowy obejmuje:

  • kształtowanie zdolności rozumienia mowy,
  • wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego,
  • doskonalenie słuchu fonemowego,
  • ćwiczenia prawidłowej artykulacji,
  • rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych form gramatycznych stosowanych w mowie dialogowej, opowieściowej, naukę identyfikowania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych i uczuć,
  • integrację wrażeń zmysłowych,
  • stymulację pamięci i uwagi słuchowej i wzrokowej,
  • doskonalenie sprawności ruchowej, manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

Niesamoistny opóźniony rozwój mowy (NORM) ma miejsce, gdy współwystępuje z innymi zaburzeniami np. upośledzenie umysłowe, uszkodzenia narządów artykulacyjnych, zaburzenia słuchu, zaburzenia neurologiczne.

Jak zamówić konsultację logopedyczną na Platformie Toker

Specjaliści o Platformie Toker

image description
Platforma Logopedyczna Toker to produkt innowacyjny, wychodzący naprzeciw potrzebom Logopedów, pacjentów i ich rodzin...

... Zajęcia mogą być prowadzone bez wychodzenia z domu , co nie jest bez znaczenia jeżeli najbliższy terapeuta znajduje się w znaczącej odległości. W wielu przypadkach również obecność terapeuty powoduje stres u Pacjenta.

Platforma zawiera setki ćwiczeń logopedycznych do wykorzystania przez logopedę jednak tylko umiejętny ich dobór oraz weryfikacja przez logopedę pod kątem konkretnego pacjenta pozwoli osiągnąć sukces w terapii.
Prof dr hab. Zbigniew Tarkowski patolog mowy, twórca i kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy AM w Lublinie oraz wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Turystyki w Kielcach. Założyciel i prezes Fundacji Orator.
image description
Stworzenie Platformy TOKER jest wyjściem naprzeciw potrzebom pacjenta i opiekuna /rodziny. Daje możliwość zaprogramowania i monitorowania przebiegu terapii. Ćwiczenia są wykonywane przez pacjenta / dziecka w domu, a logopeda ma możliwość sprawdzania wykonania ćwiczenia i oceny jego efektów. Dr Tatiana Lewicka Neurologopeda, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach
image description
Platforma Toker to najlepszy przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu terapii logopedycznej. Prezentowane tu możliwości są uniwersalnymi narzędziami służącymi osobom w każdym wieku, w celu usuwania większości problemów w zakresie mowy. Proponowana przez Platformę Toker forma spotkań z terapeutą, zarówno osobistych, jak i on line, służy komfortowi i systematyczności terapii. Pacjenci oprócz kontaktu ze specjalistą otrzymują dostęp do ćwiczeń wykonywanych na zajęciach z możliwością ponownego odtworzenia ich demonstracji oraz kontroli wykonana za pomocą wirtualnego lustra. Obok szerokiej bazy ćwiczeń Platforma proponuje ciekawe gry logopedyczne dla najmłodszych . Stanową one cenne uzupełnienie terapii oraz posiadają wiele walorów edukacyjnych. Zapoznanie się z możliwościami Platformy Toker warto polecić specjalistom, którzy kładą nacisk na ciągły rozwój zawodowy i wzbogacają swój warsztat o nowe metody i ćwiczenia prowadzące do podniesienia efektywności prowadzonej przez nich terapii. dr Danuta Sowińska Logopeda, oligofrenopedagog
image description
Platforma Toker to genialne narzędzie wykorzystywane w pracy logopedycznej oraz znakomity przykład rozwoju telerehabilitacji w Polsce. Stanowi gruntowną pomoc dla logopedy jako terapeuty oraz jest źródłem swoistego komfortu dla pacjenta jako osoby wykonującej pracę nad samym sobą. Oktawia Czechowska Dyplomowany logopeda i audiolog
image description