Znajdź logopedę i umów wizytę online

Terapia zaburzeń mowy

Terapia zaburzeń mowy

Terapia zaburzeń mowy to szerokie pojęcie, obejmuje czynności ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Metody terapeutyczne zastosowane w terapii logopedycznej powinny uwzględniać wiek pacjenta, rodzaj i stopień zaburzenia. Koncentrując się na zaburzeniach artykulacji należy wziąć pod uwagę terapię dyslalii.

Dyslalia obejmuje zakłócenia w realizacji wypowiedzi słownej, jest to nieprawidłowość w realizacji jednej głoski, wielu lub wszystkich głosek, to zaburzenia dotyczące artykulacji. Wśród przyczyn dyslalii można wymienić zmiany anatomiczne w obrębie aparatu mowy, nieprawidłowe funkcjonowanie narządów mowy, zakłócenia odnoszące się do budowy i/lub funkcjonowania aparatu słuchowego, nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

W obrębie dyslalii wyróżnić można następujące wady wymowy:

 • sygmatyzm - nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych, czyli głosek szeregów: ciszącego [ś, ż, ć, dź], syczącego [s, z, c, dz], szumiącego [sz, ż, cz, dż],
 • kappacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [k] ;
 • gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [g] ;
 • lambdacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [l] ;
 • rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [r] ;
 • betacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [b] ;
 • mowa bezdźwięczna - wymawianie głosek dźwięcznych jak bezdźwięczne czyli np. zamienienie głosek [g] na [k], [w] na [f], [b] na [p], [z] na [s] itd.

W terapii tego rodzaju zaburzeń należy zastosować ćwiczenia uwzględniające:

 • usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych,
 • kształtowanie słuchu fonemowego, pamięci i uwagi słuchowej,
 • wywoływanie, korygowanie zaburzonych głosek,
 • realizację wywołanej głoski w izolacji, sylabie, w wyrazach, wyrażeniach, zdaniach i krótkich wypowiedziach,
 • utrwalanie prawidłowej realizacji ćwiczonej głoski w tekstach nasyconych,
 • realizację pożądanej głoski w mowie spontanicznej.

Jak zamówić konsultację logopedyczną na Platformie Toker

Specjaliści o Platformie Toker

image description
Platforma Logopedyczna Toker to produkt innowacyjny, wychodzący naprzeciw potrzebom Logopedów, pacjentów i ich rodzin...

... Zajęcia mogą być prowadzone bez wychodzenia z domu , co nie jest bez znaczenia jeżeli najbliższy terapeuta znajduje się w znaczącej odległości. W wielu przypadkach również obecność terapeuty powoduje stres u Pacjenta.

Platforma zawiera setki ćwiczeń logopedycznych do wykorzystania przez logopedę jednak tylko umiejętny ich dobór oraz weryfikacja przez logopedę pod kątem konkretnego pacjenta pozwoli osiągnąć sukces w terapii.
Prof dr hab. Zbigniew Tarkowski patolog mowy, twórca i kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy AM w Lublinie oraz wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Turystyki w Kielcach. Założyciel i prezes Fundacji Orator.
image description
Stworzenie Platformy TOKER jest wyjściem naprzeciw potrzebom pacjenta i opiekuna /rodziny. Daje możliwość zaprogramowania i monitorowania przebiegu terapii. Ćwiczenia są wykonywane przez pacjenta / dziecka w domu, a logopeda ma możliwość sprawdzania wykonania ćwiczenia i oceny jego efektów. Dr Tatiana Lewicka Neurologopeda, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach
image description
Platforma Toker to najlepszy przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu terapii logopedycznej. Prezentowane tu możliwości są uniwersalnymi narzędziami służącymi osobom w każdym wieku, w celu usuwania większości problemów w zakresie mowy. Proponowana przez Platformę Toker forma spotkań z terapeutą, zarówno osobistych, jak i on line, służy komfortowi i systematyczności terapii. Pacjenci oprócz kontaktu ze specjalistą otrzymują dostęp do ćwiczeń wykonywanych na zajęciach z możliwością ponownego odtworzenia ich demonstracji oraz kontroli wykonana za pomocą wirtualnego lustra. Obok szerokiej bazy ćwiczeń Platforma proponuje ciekawe gry logopedyczne dla najmłodszych . Stanową one cenne uzupełnienie terapii oraz posiadają wiele walorów edukacyjnych. Zapoznanie się z możliwościami Platformy Toker warto polecić specjalistom, którzy kładą nacisk na ciągły rozwój zawodowy i wzbogacają swój warsztat o nowe metody i ćwiczenia prowadzące do podniesienia efektywności prowadzonej przez nich terapii. dr Danuta Sowińska Logopeda, oligofrenopedagog
image description
Platforma Toker to genialne narzędzie wykorzystywane w pracy logopedycznej oraz znakomity przykład rozwoju telerehabilitacji w Polsce. Stanowi gruntowną pomoc dla logopedy jako terapeuty oraz jest źródłem swoistego komfortu dla pacjenta jako osoby wykonującej pracę nad samym sobą. Oktawia Czechowska Dyplomowany logopeda i audiolog
image description